Onze diensten

SAFETY FIRST

SOG Ademlucht
Tijdens deze cursus leer je hoe er om wordt gegaan met onafhankelijke adembescherming bij de uitvoering van werkzaamheden. De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG).

BHV
Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor bedrijfshulpverlening. Je leert op de cursus hoe je direct kunt ingrijpen bij brand en andere calamiteiten. Het is goed om ook te weten dat een EHBO-diploma geen BHV-er is.


SOG Gasmeten
Tijdens deze 2/3 -daagse cursus leer je het bepalen van risico's ten gevolgen van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen, zoals het veiligstellen en vrijgeven van werkplekken in een werkvergunningensysteem.

Buitenwacht / Mangatwacht / SOG

Al vele jaren geleden zijn de risico's van het werken in besloten ruimten goed in kaart gebracht. Zo ook de beheersmaatregelen om de werkzaamheden in besloten ruimten veilig te kunnen uitvoeren.

Ook in Europa waar we de arbeidsomstandigheden hoog in het vaandel hebben, gebeuren er nog veel ongevallen bij het werken in besloten ruimten. Meestal worden de risico's onderschat en worden niet de juiste beheersmaatregelen getroffen. Ook de noodzakelijke aanwezigheid van een buitenwacht (mangatwacht) is niet altijd een vanzelfsprekendheid.


Daarnaast wordt de functie van een buitenwacht (mangatwacht) ook nogal eens onderschat en ondergewaardeerd. Niet iedereen die de rol van buitenwacht (mangatwacht) op zich neemt, is hiervoor geschikt of voldoende opgeleid.

In onze cursus wordt uitgebreid ingaan op de risico's van het werken in besloten ruimten, de wet- en regelgeving en de te nemen beheersmaatregelen. Vanzelfsprekend wordt er ook ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden die nodig zijn in de functie van buitenwacht (mangatwacht). Want een goed opgeleide en alerte buitenwacht (mangatwacht) betekent soms letterlijk het verschil tussen leven en dood.

Werken als Buitenwacht / Mangatwacht

Doelgroep: Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.
Leerdoel: Toezicht kunnen houden bij een besloten ruimte, en kunnen handelen in een noodsituatie.
Theorie: Algemeen (basisbegrippen).Wetgeving (Arbowet).Veiligheid:Algemene veiligheids- en milieuregels. Specifieke risico's. Communicatie. Maatregelen om veilig te werken. Werkvergunning. Alarmsituatie.
Praktijk: Voorbereiding (werkvergunning en communicatiemiddelen).Uitvoering: Bij de besloten ruimte (vluchtrichting, omgeving en buitenkant van de besloten ruimte, hulpmiddelen).Uitvoering: Werkzaamheden in de besloten ruimte (toezicht houden, toegangs- en aanwezigheidscontrole).Uitvoering: Afsluiting van de besloten ruimte (alarmsituatie, ruimte veilig achterlaten).
In-company: Deze cursus wordt ook met behulp van mobiele opstellingen in-company verzorgd.
Ingangseisen: De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van één van de volgende diploma's:
B-VCA, VOL-VCA of VIL- VCU
Een gelijkwaardig 'vastgesteld' diploma/certificaat.
Volgens de SSVV  Opleidingengids (SOG).
Diploma 'Werken als Buitenwacht (mangatwacht)'. 3 jaar geldig

Kleine blusmiddelen 
Deze training is bedoeld voor medewerkers die moeten beschikken over vaardigheden in het bestrijden van een beginnende brand met behulp van kleine blusmiddelen met water- en schuim voerende armaturen. Het examen wordt getoetst conform de wet- en regelgeving van de arbo.

VCA- VOL
Deze 1-daagse VCA-VOL cursus is bedoeld voor leidinggevenden die binnen VCA-gecertificeerde bedrijven werkzaam zijn of in bedrijven en diensten waar veilig werken hoog in het vaandel staat. De geldigheidsduur van het diploma bedraagt 10 jaar.